Poniżej dostępna jest lista ostatnio opublikowanych raportów spółki.

A full list of recent company announcements.

Company information
Company name:Action SA w restrukturyzacji
ISIN:PLACTIN00018
NIP:527-11-07-221
Adress: ul. Jana Kazimierza 46/54 01-248 Warszawa
Phone:+48 22 3321600
website:www.action.pl

Copyright © 2017 PolandStockExchange
This website uses cookies (Regulations / Cookie Policy).