Announcement.

POLNORD SA (55/2017) Shareholders holding at least 5% of votes at the EGM of the Company on November 30, 2017

The Management Board of POLNORD SA (the "Company") makes public the list of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the 32nd Extraordinary General Meeting of the Company, which was held on November 30, 2017 ("NWZ"). 1 . Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA with its registered office in Warsaw acting on behalf of and for the benefit of investment funds: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy PZU Akcji KRAKOWIAK Subfund. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy PZU Stabilnego Wzrostu Subfund MAZUREK • PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy PZU Akcji Małe and Średnich Spółek PZU Investment Funds • • PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy PZU Sustainable Subfund • PZU SFIO Global Investments - Sub-fund PZU Akcjony Spywidendowych • PZU SFIO Universum • PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus held a total of 4,297,989 votes, which constituted 25.10% of the number of votes present at the EGM and 13.07% in the total number of votes, 2. AEGON OPEN PENSION FUND held 2,499,850 votes, representing 14.68% of the number of votes present at the NWZ and 7.65%% in the total number of votes. 3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA with its registered office in Warsaw held 2,345,893 votes, representing 13.78% of the number of votes present at the EGM and 7.18% of the total number of votes, 4. Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered office in Warsaw held 2,300,000 votes, which constituted 13.5% of the number of votes present at the NWZ and 7.04% in the total number of votes, 5. Bank Gospodarstwa Krajowego had 2,086,890 votes, which constituted 12.25% of the number of votes present at the EGM and 6.38% in the total number of votes, 6. The PZU Open Pension Fund "Złota Jesień" with its registered office in Warsaw held 1,630,000 votes, which constituted 9.57% of the number of votes present at the EGM and 4.99% in the total number of votes, 7. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA with its registered office in Warsaw held 911.988 votes, which constituted 5.36% of the number of votes present at the NWZ and 2.79% in the total number of votes. 8. NEPTUN FIZAN held 868,750 votes, which constituted 5.1% of the number of votes present at the NWZ and 2.65% in the total number of votes.

Source: company website, investor relations, current and periodic reports.

ALL COMPANY ANNOUNCMENTS
Company information
Company name:Polnord SA
ISIN:PLPOLND00019
NIP:583-000-67-67
Adress: ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa
Phone:+48 22 3519600
website:www.polnord.pl

Copyright © 2017 PolandStockExchange
This website uses cookies (Regulations / Cookie Policy).